IDAX TOKEN – Flare Foundation Cơ Hội Đầu Tư

IDAX Token (IT) là gì? Đầu tiên mình giới thiệu sơ lược qua IDAX Token (IT) là gì để mọi người nắm thông tin về token của sàn giao dịch IDAX. IDAX Token (IT) là token của sàn giao dịch IDAX, IT được phát triển trên nền tảng ERC-20 của Ethereum. […]