Kiếm tiền – Khởi nghiệp – Tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn cùng thichtien.com

Kiếm Tiền Với PAYASIAN

Paya được phát triển với mục đích trở thành một loại tiền tệ tiêu chuẩn châu Á để giao dịch, mua bán, trao đổi tiền tệ, hỗ trợ quyên góp cho các quỹ từ thiện, các tổ chức phi chính phủ. Paya được phát hành mô hình được bảo đảm hài hước, giá của Paya ổn định hơn so với tiền điện tử, giúp Paya trở thành trung gian trong chuyển tiền quốc tế, sử dụng cho các hoạt động chuyển tiền quốc tế.

Paya được sử dụng để thanh toán trên ứng dụng Payasian và có thể được chuyển đổi thành tiền tệ quốc gia để thanh toán trực tuyến, sử dụng thanh toán trên chuỗi đại lý Payasian ở các nước châu Á.

THÔNG TIN VỀ PAYA

1.Thông tin chung: The Coin of Asian Standard Payment Guaranteed
2.Tên đầy đủ : PAYA
3.Viết tắt : PAYA
4.Phát hành :  Hợp đồng thông minh trên nền tảng ERC20 của Ethereum
5.Tổng số Token Paya:   21 tỷ

Kế hoạch phần thưởng Marketing!

Paya trả phần thưởng cho những người tham gia giới thiệu chia sẻ thông tin, liên kết cho cộng đông tham gia chương trình Bảo chứng phát hành Paya
Chính sách phần thưởng cụ thể như sau:
Hoa hồng trực tiếp giới thiệu: 30% F1, 20% F2
Hoa hồng thưởng nhánh yếu:  30%
Thưởng lãnh đạo:  15% tổng doanh số nhánh yếu khi nhánh yếu đạt các mốc 2, 5, 10, 20, 30 và 50 triệu PAYA
“Tất cả hoa hồng được trả bằng Paya. Hoa hồng được tính trên số PAYA nhận thưởng của các gói bảo chứng.
Hoa hồng hệ thống trả ngay lập tức khi nhà đầu tư kích hoạt gói bảo chứng.”

GIỚI THIỆU VÍ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CHÂU Á PAYASIAN | ĐEM LẠI SỰ GIÀU CÓ CHO CỘNG ĐỒNG !

"BẠN KHÔNG TÌM RA CƠ HỘI THÌ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA BẠN NHƯNG THẤY RỒI MÀ BỎ LỠ THÌ ĐÓ LÀ LỖI LẦM ĐÁNG TRÁCH NHẤT CỦA BẠN."

Liên Hệ Tư Vấn Mua PAYA Giá Hợp Lý !

SDT : 0979848008 100%
Sales 5: 150000000 PAYA price $0,050 62%

For more updates follow us: